ممکن است شما هم به ارسال لینک در پاسخ های ربات خود احتیاج پیدا کرده باشید. برای ارسال لینک به دو شکل میتوانید عمل کنید. راه اول درج لینک به صورت ساده در بین متن (یا ابتدا و انتهای متن) هست. به این صورت که مثلا لینک https://botina.ir را در متن خود وارد میکنید.

اما ممکن است که شما احتیاج داشته باشید که یک قسمت از متن خود را به صورت لینک شده ارسال کنید. مثلا کلمه باتینا را به وب سایت باتینا لینک کنید. در این صورت میتوانید از ساختار زیر استفاده کرده و لینک خود را درج کنید.

[باتینا](https://botina.ir)

همانطور که ملاحظه میکنید، میتوانید عبارت مورد نظر خود را داخل [] و لینک مورد نظر خود را داخل پرانتز () قرار دهید.